Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Curriculum la decizia școlii (activități opționale)

 

La Școala Gimnazială Lețcani:

 • V A - Curiozități pe Terra din domeniul geografiei și științelor, Simplitatea matematicii
 • V B - Curiozități pe Terra din domeniul geografiei și științelor, Simplitatea matematicii
 • V C - Curiozități pe Terra din domeniul geografiei și științelor, Simplitatea matematicii
 • VI A - Terra și atmosfera ei – o lume a fenomenelor fizice, Matematică aplicată
 • VI B - Educație ecologică și pentru sănătate, Matematică aplicată
 • VI C - Terra și atmosfera ei – o lume a fenomenelor fizice, Matematică aplicată
 • VII A - Chimia integrată în viața socială
 • VII B - Chimia integrată în viața socială
 • VIII A - Matematica între teorie și practică, Tehnologia informației și comunicării
 • VIII B - Matematica între teorie și practică, Tehnologia informației și comunicării

 

La Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca:

 • V - Cultură și spiritualitate românească, Simplitatea matematicii în viața reală
 • VI - Cogeasca – oameni și locuri, Matematică asistată pe calculator
 • VII - Matematică și tehnologii
 • VIII - Matematica între teorie și practică, Tehnologia informației și comunicării

 

Lista disciplinelor avizate pentru a fi incluse in CDȘ și cadrelor didactice care susțin aceste discipline