Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Consiliul de Administrație

În anul școlar 2022-2023, Consiliul de administrație al Scolii Gimnaziale Lețcani are următoarea componență nominală:

  1. Duduman Marina - director-președinte

  2. Oancea  Vasile Felix - director adjunct - reprezentant al cadrelor didactice

  3. Șurubaru Camelia - reprezentant al cadrelor didactice

  4. Șorea Manuela Beatrice- reprezentant al cadrelor didactice

  5. Pleșca Vasile - reprezentant al părinților

  6.  Mihai Roxana - reprezentant al părinților

  7. Mihalache Costel - reprezentantul Consiliului Local Lețcani

  8. Mihai Ionel - reprezentantul Consiliului Local Lețcani

  9. Bejenaru Marinela - reprezentantul primarului

 

Hotărări ale Consiliului de Administrație

Hotărârea Scurtă descriere
Hotărârea Nr. 5/2021  pentru actualizarea Planului operațional anual, tsabilirea măsurilor organizatorice/responsabilităților privind întocmirea documentației și aprobarea participării Școlii Gimnaziale Lețcani la Programul Pilot „Școala după școală” aprobat prin OMEN 3300/2021
Hotărârea Nr. 4/2021 privind concursul de ocupare a unor posturi vacante și stabilirea măsurilor privind organizarea unor activități specifice etapei
Hotărârea Nr. 3/2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020, a necesarului de fonduri pentru anul 2021, soluționarea unor probleme privind încadrarea și mobilitatea personală în anul școlar 2021-2022 și soluționarea problemelor altora ce țin de competența consiliului de administrație
Hotărârea Nr. 2/2021 pentru soluționarea unor probleme privind încadrarea și mobilitatea personală în anul școlar 2021-2022 și soluționarea altor probleme ce țin de competența consiliului de administrație
Hotărârea Nr. 1/2021
pentru aprobarea unor documente privind activitatea financiar-bugetară, situația/inventarierea patrimoniului și soluționarea unor probleme de personal