Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

VIZIUNEA ȘCOLII GIMNAZIALE LEȚCANI

 

Pentru Școala Gimnazială Lețcani și pentru fiecare dintre cele patru structuri arondate acesteia, viziunea este reprezentată de idealul de  școală modernă, europeană, adaptată realităților şi nevoilor vieții, având ca scop formarea unor tineri capabili, cu atitudini pozitive, cu capacități de adaptare și construirea unui set de valori individuale de natură culturală, socială și profesională, în funcție de care să își orienteze comportamentul și carierea.

MISIUNEA ȘCOLII

Școala Gimnazială Lețcani are misiunea de a asigura un mediu educațional ce contribuie la dezvoltarea personală, integrarea socială și pregătirea pentru viață a tuturor copiilor şi tinerilor  din comuna Lețcani.

La nivel individual, școala își propune să asigure elevilor formarea celor opt competențe cheie. La nivelul comunității școlare asigurăm o instrucție și o educație de calitate iar, pentru comunitate, școala noastră reprezintă factorul principal de emancipare și modernizare prin știință, educație și cultură a membrilor săi. La nivelul societății, școala acționează pentru pregătirea forței de muncă a viitorilor cetățeni.

Școala Gimnazială Lețcani își propune să devină o comunitate solidă organizată în jurul principiilor de comunicare, bazată pe respect reciproc între elevi, profesori  și părinți.

De ce să alegi Școala Gimnazială Lețcani?

  • pentru că oferă șanse egale tuturor elevilor;
  • pentru că beneficiezi de bază materială a școlii, permanent îmbogățită și modernizată;
  • pentru că te poți implica în diverse activități și competiții;
  • pentru că beneficiezi de un învățământ orientat pe valori și capacități cognitive;
  • pentru că promovăm tradițiile;
  • pentru că încurajăm creativitatea și inovația;
  • pentru că acceptăm schimbarea în paralel cu menținerea calității activităților.