Organizarea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a

cu microbuzul școlar al elevilor către centrul de examen.

Consultați la E.N. 2020 - clasa a VIII-a.

Elevii care se vor prezenta la examen trebuie să aibă asupra lor Cartea de Identitate și , completată de către un părinte sau tutore legal și prezentată doamnei doctor la intrarea în școală. Fără această declarație nu au voie să intre în centrul de examen. De asemenea, nu vor intra la examen elevii care sunt respinși în urma triajului epidemiologic efectuat de către personalul medical al școlii sau care nu acceptă să le fie măsurată temperatura.

Școala noastră vă informează prin PREZENTA PROCEDURĂ despre prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea afișării rezultatelor la Evaluarea Națională și a Admiterii la liceu. Pentru înscrierea în aplicația informatică care gestionează admiterea la liceu părinții elevilor vor completa următoarea .

Pentru detalii suplimentare luați legătura cu profesorii diriginți de la clasa a VIII-a și consultați procedura proprie a Școlii Lețcani, postată mai jos, în acest articol.

Pentru Școala Lețcani:

Sălile de examen se află în Corpul B al Școlii Lețcani, iar intrarea se va face pe lângă chioșc și terenul de sport, către curtea interioară. În Corpul C se lasă bagajele, elevii se vor spăla pe mâini și se vor dezinfecta la grupurile sanitare și abia apoi vor pleca spre intrarea elevilor din Corpul B. Prima sală de la intrarea în Corpul B este sala de rezervă, apoi urmează, în ordine sălile 1, 2, ,3 și 4.

 

Pentru Școala Cogeasca:

Intrarea elevilor dinspre Zalincu (pe portița de la terenul de sport), iar examenul se va desfășura în Corpul E al școlii.

 

 


PROCEDURA PROPRIE a Școlii Gimnaziale Lețcani privind aplicarea/respectarea prevederilor Legii 55/2020, a HG nr.394/2020 și a ordinelor comune ale MEN și MS, modalitățile de desfășurare a activității de pregătire a EN pentru elevii claselor a VIII-a, stabilirea circuitului de intrare și ieșire a elevilor și a personalului, precum și modul în care se va realiza igienizarea și dezinfecția unității de învățământ în perioada organizării pregătirii și a desfășurării propriu-zise a evaluărilor naționale.

 

Metodologia de organizare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

 

ORDIN nr. 840 din 19 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 

ORDIN nr. 841 din 19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 

Ordinul 4248 de modificarea Ordinului 4916/2019 - privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

 

Ordinul 4916/2019 - privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

 

Procedura pentru egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe la examenele naționale

 

Ordinul privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție


Print   Email