Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Featured

Vă comunicăm faptul că bursele elevilor (pentru cei ce nu a fost depus extras de cont bancar) și banii elevilor cu CES pentru luna MARTIE 2024, se pot ridica de la secretariatul Școlii Gimnaziale Lețcani - DOAMNA ADMINISTRATOR conform următorului program:

LUNI, 15.04.2024, între orele 08.00-15.00,

MARȚI, 16.04.2024, între orele 08.00-15.00

MIERCURI, 17.04.2024, între orele 08.00-15.00

 Acestea se ridică de către părinți/tutori, doar în cazuri bine întemeiate le pot ridica și elevii, care obligatoriu trebuie să aibă asupra lor un act de identitate original sau o copie a acestuia (certificate de naștere elev bursier sau carte de identitate elev bursier).