Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ

Conform calendarului mobilității personalului didactic pentru anul școlar 2023-2024, astăzi 21 Februarie 2023, la sediile unităților de învățământ se vor afișa condițiile specifice și grilele de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/ catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, avizate de Inspectoratul Școlar Județean Iași.

În perioada 28 Februarie- 3 Martie 2023, cadrele didactice aflate în restrângere de activitate depun la sediile unităților de învățământ/ CJRAE cererea împreună cu documentele precizate de aceasta, pentru obținerea acordului în vederea soluționării restrângerii de activitate.

În perioada 28 Februarie-3 Martie 2023 vor fi organizate (dacă este cazul) de care ISJ Iasi, inspecțiile speciale la clasa/probele practice pentru cadrele didactice titulare care solicită completarea de normă pentru perioada nedeterminată/ restrângere de activitate pe o altă disciplină decât cea din actul de numire.

Termen: 6 Martie
Analiza în Consiliile de Administrație a unităților de învățământ a solicitărilor și comunicarea acordului/ acordului de principiu/ refuzului motivat pentru transfer cadrelor didactice și Inspectoratului Școlar Județean Iași.

!!! Condițiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer/pretransfer consimțit între unitățile de învățământ