roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Concurs pentru ocuparea postului de educator - la Grădinița cu Program Normal Lețcani

Școala Gimnazială Lețcani, cu sediul în Lețcani, jud Iasi, tel 0232 296 960 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată la Școala Gimnazială Lețcani, structura Grădinița cu program normal Lețcani a posturilor vacante în anul școlar 2022/2023, conform OMEN 4959/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

REZULTATELE FINALE OBȚINUTE LA CONCURSUL PENTRU EDUCATOARE


Anunțul

Cererea de înscriere