Începând de luni, 15 martie 2021, procesul de învățământ la toate școlile și grădinițele din Comuna Lețcani se va desfășura conform SCENARIULUI 2 (GALBEN)

 

Stimați colegi și părinți,

Dragi elevi,

Vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea nr.43 din 12.03. 2021 a CJSU Iași s-a stabilit că începând de luni, 15 martie 2021, procesul de învățământ la toate școlile și grădinițele din Comuna Lețcani se va desfășura conform SCENARIULUI 2 (GALBEN), care, potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul comun al MEN/MS nr. 3235/93 presupune:

  1. „Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
  2. Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu”.

În aceste condiții, toate grupele de preșcolari, toate clasele din învățământul primar și clasele a VIII-a vor continua să-și desfășoare activitatea cu prezența fizică în școală, iar elevii claselor a V-a, a VI-a și a VII-a vor desfășura lecțiile și celelalte activități în sistem on-line, cu respectarea orarului și a procedurii cunoscute. Facem mențiunea că potrivit Ordinului comun 3459/2021 „este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale, orelor remediale şi a examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, cu condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv, distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.” Părinții ai căror elevi (din clasele aV-a, a VI-a și a VII-a) nu dețin dispozitivele necesare pentru a participa la lecțiile on-line sunt invitați să depună cât mai urgent cerere, însoțită de declarația pe proprie răspundere, pentru a li se distribui, în comodat, tablete aflate în inventarul școlii, iar cei din zonele în care nu există conexiune la internet să țină legătura cu diriginții și cu profesorii pentru a li se transmite pachete educaționale pentru elevi conform procedurii cunoscute.

 

Cu stimă,

Director, Prof. Ovidiu Ursache


Print   Email