100 tablete primite în cadrul programului „Școala de acasă”

Stimați părinți/Dragi elevi,

Vă aducem la cunoștință că în cadrul programului “Școala de acasă”, aprobat prin HG 370/2020, Școala Gimnazială Lețcani a primit un număr de 100 de tablete, pe care dorim să le distribuim în cel mai scurt timp elevilor (de la toate școlile din comună) care îndeplinesc criteriile stabilite de M.E.C și ai căror părinți/reprezentanți legali depun în acest sens o cerere  și declarația pe propria răspundere din care rezultă că familia sau/și elevul nu dispun de niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet și acceptă să semneze cu unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani un contract de comodat privind darea în folosință gratuită a dispozitivului. Potrivit Ordinului M.E.C nr. 4738/2020, criteriile generale pentru selecția primară a beneficiarilor programului „Școala de acasă“,  sunt:

” a) elevii din învățământul primar, gimnazial și secundar, forma de învățământ de zi cu frecvență (clasa pregătitoare, clasele I-XII, școala profesională), înmatriculați, la început de an școlar, în unități de învățământ de stat; b) elevii proveniți din medii defavorizate”,

iar „criteriile specifice pentru selecția beneficiarilor programului sunt:

a) elevii ale căror familii nu dețin niciun dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

b) elevii care nu dețin în folosință personală un dispozitiv electronic cu conexiune la internet;

c) elevii de cetățenie română care s-au întors pe teritoriul României de la declanșarea pandemiei de COVID-19 și care nu au posibilitatea de a dispune de un dispozitiv electronic cu conexiune la internet”.

Pentru a asigura respectarea normelor sanitare și juridice impuse din cauza pandemiei, cererile și declarațiile completate și semnate de către părinții/reprezentanții legali ai elevilor se predau/transmit diriginților sau învățătorilor/profesorilor pentru învățământ primar ai claselor din care fac parte elevii, sau, în situația în care din motive bine întemeiate această modalitate nu pate fi folosită, direct la secretariatul școlii și se înregistrează până vineri, 11.12.2020 la orele 12.00 în registrul de intrare-ieșire a documentelor.

Detalii privind procedura de depunere a cererilor și a declarațiilor, de soluționare a cererilor, de semnare a contractelor, de predare-primire a tabletelor, puteți solicita telefonic sau on-line de la învățătorii/profesorii pentru învățământ primar/diriginții claselor în care sunt înscriși elevii (potențiali beneficiari), de la membrii comisiei constituite în acest scop la nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani (a cărei componență a fost actualizată prin HCA nr.14/03.12.2020 și este formată din doamna director adjunct prof. Marina Duduman (președinte), domnul informatician Crauciuc-Bujor Cătălin, doamna Gribincea Ana Maria (reprezentanta părinților), domnul profesor Oancea Vasile Felix (reprezentant al autorităților locale), și doamna Borș Rodica, administrator financiar/de patrimoniu (membri), respectiv, dacă este vorba de probleme care țin de depunerea cererilor și a declarațiilor.  de la secretariatul școlii.

Director, Prof. Ovidiu Ursache


HG 370/2020 - privind aprobarea programului național „Școala de acasă”.

Ordin - privind CRITERIILE DE REPARTIZARE a dispozitivelor electronice prin programul național „Școala de acasă”.


Print   Email