Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Managementul cazurilor de violență în mediul școlar

Urmare adresei Ministerului Educației nr 26262/06.03.2024, înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Iași cu nr. 2020/06.03.2024, care vizează cadrul comun al efortului de creștere a gradului de siguranță în unitățile de învățământ preuniversitar, conform OME nr. 6235/06.09.2023, vă aducem la cunoștință spre prezentare, analiză și informare a managementului cazurilor de violență și procedurile necesare în astfel de cazuri ce se petrec în unitățile de învățământ preuniversitar.

Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității,

președinte – director adjunct Onofrei Simona - Iuliana


ISJ IAȘI - managementul cazurilor de violență


Managementul cazurilor de violență ușoară între antepreșcolari/preșcolari/elevi săvârșită în mediul școlar

Managementul cazurilor de violență gravă între preșcolari/elevi petrecute în mediul școlar

Intervenția în caz de suspiciune de violență asupra copilului în afara mediului școlar

Managementul cazurilor de violență a personalului UIP asupra antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor

Managementul cazurilor de violență gravă a elevilor asupra personalului școlii

Intervenția în caz de suspiciune de port sau folosire, fără drept, de obiecte periculoase sau suspiciunea săvârșirii, de către elevi, a unei infracțiuni în mediul școlar

Intervenția în caz de suspiciune de consum de substanțe în rândul elevilor