Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Consiliul de Administrație

ORDIN nr. 6223/04.11.2023 pentru aprobarea Metodologiei - cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar

Decizia privind constituirea Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani pentru anul școlar 2023-2024

Tematica ședințelor Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani pentru anul școlar 2023-2024

În anul școlar 2023-2024, Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani are următoarea componență nominală:

 1. OANCEA VASILE-FELIX - director - președinte

 2. ONOFREI SIMONA-IULIANA - director adjunct - reprezentant al cadrelor didactice

 3. SOREA BEATRICE-MANUELA - profesor înv. primar - reprezentant al cadrelor didactice

 4. DUDUMAN MARINA - profesor - reprezentant al cadrelor didactice

 5. ȘURUBARU CAMELIA - profesor - reprezentant al cadrelor didactice

 6. TĂRÎȚĂ MARCEL - viceprimar - reprezentant al Consiliului Local Lețcani

 7. MIHALACHE COSTEL - reprezentant al Consiliului Local Lețcani

 8. TIMOFCIUC CĂTĂLIN - reprezentantul Primarului comunei Lețcani

 9. PRICOP DIANA-MĂDĂLINA - părinte - reprezentant al Consiliului de Părinți

 10. COBZARU IONUȚ - părinte - reprezentant al Consiliului de Părinți

 11. MIHAI ROXANA - părinte - reprezentant al Consiliului de Părinți

ZAHARIA SIMONA-MIHAELA - învățătoare - Secretar al Consiliului de Administrație

 

Hotărări ale Consiliului de Administrație

Hotărârea Scurtă descriere
Hotărârea nr. 3/2024  pentru aprobarea listelor finale ale C.D.Ș. pentru anul școlar 2024-2025, a validării proiectului Planului de vacantare - încadrare pentru anul școlar 2024-2025, a aprobării burselor și a modificărilor la bursele școlare, a apobării cheltuielilor de deplasare ale cadrelor didactice, a adoptării bugetului și listei de investiții pentru anul 2024, a condițiilor specifice propuse de unitatea școlară pentru ocuparea posturilor didactice în anul școlar 2024-2025, a unor documente oficiale
Hotărârea nr. 2/2024  pentru aprobarea unor situații ale mișcării personalului didactic pentru anul școlar 2024-2025, a aprobării inventarierii realizate la nivelul unității școlare și a listelor obiectelor de inventar/mijlocelor fixe propuse spre casare, concediilor de odihnă pentru anul 2024 a personalului administrativ, decontul navetei, a transferurilor elevilor, alte probleme curente
Hotărârea nr. 1/2024  pentru proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025, a probării burselor de merit la clasa a V-a și a modificării la bursele școlare, unor documente oficiale, aprobarea încheierii relațiilor de muncă a domnului administrator de patrimoniu și aprobarea organizării concursului pentru acest posta vacant, aprobarea angajării la plata prin cumul 1/2 normă administrator de patrimoniu, acordarea calificativelor anuale pentru personalul administrativ, avizarea execuției bugetare pentru sem Iv 2023, a recuperării zilei de 09.01.2024, transferurile elevilor, alte probleme curente
Hotărârea nr. 21/2023  pentru proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2024-2025, a proiectelor de buget și listelor de investiții pentru anul 2024, unor documente oficiale, aprobarea unor modificări la bursele elevilor, a decontului, transferuri elevi, analizelor ritmice, altor probleme curente
Hotărârea nr. 20/2023  pentru angajarea pe postul de educatoare - perioadă determinată la Școala Primară Bogonos, aprobarea codului etic al unității școlare, a echivalării creditelor profesionale la nivel de unitate școlară și decontului navetei
Hotărârea nr. 19/2023  pentru angajarea pe orele de chimie de la Școala Gimnazială ”Isaia Teodorescu” Cogeasca, aprobarea codului etic al unității școlare - primirea gestiunii de către noua conducere a unității școlare
Hotărârea nr. 18/2023  pentru aprobarea unor documente oficiale, concursuri posturi vacante, a etapelor C.D.Ș., transferurile unor elevi