roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Școala Altfel

„Școala altfel” este un program național al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul copiilor preșcolari/elevilor. Programul are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului școlar și poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unități de învățământ.

În fiecare an şcolar această perioadă este dedicată activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare. Scopul lui este implicarea tuturor preşcolarilor/elevilor şi a cadrelor didactice în activităţi care să răspundă intereselor şi preocupărilor diverse ale preşcolarilor/elevilor, să pună în valoare talentele şi capacităţile acestora în diferite domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul naţional, şi să stimuleze participarea lor la acţiuni variate, în contexte nonformale.

 

Anul școlar 2019-2020:

În acest an școlar se inițiază, în premieră, programul Școala ALTFEL, de acasă: În familie ne dezvoltăm, stăm acasă și ne protejăm!

 

Anul școlar 2018-2019: