roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Proiectul județean „Tradițiile strămoșești în cântec, dans și creație populară”

Obiceiurile si tradițiile sunt parte importantă a comunităţii leţcănene, sunt definitorii pentru locuitorii ei şi dau identitate acestora. De aceea, Școala Gimnazială Lețcani dorește prin prezentul proiect să promoveze tradițiile şi obiceiurile populare şi în rândul elevilor, să cultive dragostea pentru folclorul autentic şi să crească interesul copiilor pentru tradiții, pentru evenimente laice şi religioase.

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului se urmărește cunoașterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradițiilor populare în dans, cântec şi alte creații populare, stimularea creativității şi imaginației, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiție, diversificarea activităților de timp liber ale copiilor, oferindu-le posibilitatea de a încerca sentimente de respect și admirație față de valorile estetice din creația populară şi tradițională românească.

Activitatea principală a proiectului constă în organizarea unui festival de tradiții populare ce are loc, de obicei, în lunile martie-aprilie. Festivalul se desfășoară pe cinci secțiuni:

 • tradiții exprimate prin dans - dansuri populare specifice românilor și altor naționalități conlocuitoare
 • tradiții exprimate prin cântec - ansambluri, grupuri corali, soliști vocali sau instrumentali
 • tradiții exprimate prin creații literare
 • tradiții exprimate prin creații plastice - colaje, desene, felicitări, obiecte artizanale
 • tradiții exprimate prin creații culinare

Secțiunile de dans și cântec se desfășoară alternativ pe scena Centrului Cultural Lețcani. Activitățile secțiunilor de creație literară, creație plastică și de creație culinară se desfășoară în același timp cu cele ale secțiunilor de dans și cântec, într-un alt spațiu, special amenajat (scenă, panouri expoziționale).

Proiectul reprezință o importantă sursă pentru dezvoltarea comunității, tematica fiind atractivă pentru nivelul educațional al participanților, contribuie la stimularea creativității și oferă un cadru și oferă un cadru instituțional de apreciere și valorizare a abilităților artistice și culturale ale copiilor, a tradițiilor și a valorilor naționale materiale și moral spirituale.

La ultima ediție, cea din 5 aprilie 2019, au participat 226 elevi din 17 școli partenere, 35 cadre didactice, 94 de părinți și alți participanți.

 • 01
 • DSC03840
 • DSC03872
 • DSC03886
 • DSC03897
 • DSC03916
 • DSC03934
 • DSC03954
 • DSC03968
 • DSC03974
 • DSC03979
 • DSC03985
 • DSC03994
 • DSC03995
 • DSC04002
 • DSC04016
 • IMG_20190405_091332
 • IMG_20190405_091356
 • IMG_20190405_121957
 • IMG_20190405_125314
 • IMG_20190405_141448

Prima ediție a Festivalului - concurs „Tradițiile strămoșești în cântec, dans și creație populară” a avut loc în data de 30 martie 2018, ediție la care au participat peste 300 de elevi din județul Iași.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 20180330_112728
 • 20180330_133219

Proiectul județean „Șahul-sportul minții

Concursul „Șahul - sportul minții” - ediția a IV-a, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca, noiembrie 2018 - 110 elevi participanți, din 14 școli (proiect inclus în Calendarul Activităților Educative Județene)

 

 • 1
 • 2
 • IMG-20190326-WA0001
 • IMG-20190326-WA0002
 • IMG-20190326-WA0003
 • IMG-20190326-WA0004

Proiectul „Educație ecologică și tehnologică prin amenajarea parcurilor și grădinilor școlii”

În zilele de 20-21 aprilie 2018, în cadrul proiectului „Livada de la școală”, inițiat de Fundația „Antibiotice – Stiinta si Suflet” și al proiectului „Educație ecologică și tehnologică prin amenajarea parcurilor și grădinilor școlilor”, elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Lețcani, împreună cu angajați de la S.C. Antibiotice S.A și reprezentanți ai autorităților publice locale, participă la reamenajarea livezii Școlii Lețcani, prin plantarea a peste 100 de pomi fructiferi.

Proiectul contiună, elevii școlii noastre efectuând regulat activități simple de întreținere la livada școlii, sub îndrumarea profesorului de educație tehnologică, doamna Elena Harasim.

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21

Centenarul Marii Uniri

Joi, 29 noiembrie 2018

ı̂ncepând cu orele 10.30 s-a desfășurat Reuniunea Festivă prin care am celebrat Centenarul Marii Uniri, ı̂n cadrul programului Școala altfel, al Zilelor Școlii Gimnaziale Lețcani și al Săptămânii proiectelor educaționale, în cadrul căreia au avut loc:

 1. Vizitarea expoziției de fotografii și texte de referință având ca temă Cultura română, educația națională și Marea Unire
 2. Ceremonial (intitulat sugestiv “Pe-al nostru steag e scris Unire…”) pentru înălțarea și sfințirea drapelului tricolor românesc, simbolul identitățíi, demnității și unității noastre naționale, ca semn  al prețuirii de care se bucură  Marea Unire și strădaniile/ jertfele celor care au înfăptuit-o  din partea instituțiilor, a comunității și a generației noastre
 3. Program artistic susținut de câteva dintre formațiile școlii
 4. Evocarea celor mai importante momente, personalități și contribuții aduse la înfăptuirea marelui nostru ideal național.

 

 • Centenar 2018 - Selectie 07
 • Centenar 2018 - Selectie 11
 • Centenar 2018 - Selectie 12
 • Centenar 2018 - Selectie 14
 • Centenar 2018 - Selectie 15
 • Centenar 2018 - Selectie 16
 • Centenar 2018 - Selectie 17
 • Centenar 2018 - Selectie 18
 • Scoala Gimnaziala Letcani_GoArt

Joi, 17 mai 2018:

 1. Evocarea eroismului, patriotismului și contribuțiilor oamenilor din satele Comunei Lețcani la înfăptuirea idealurilor de independență, unitate națională și integrare europeană (expune realizată de prof. O. Ursache)
 2. Program de cântece patriotice susținut de grupul coral al Școlii Lețcani
 3. Depunerea de coroane de flori la monumentul eroilor de la Școala Gimnazială Lețcani
  • 20180517_095622
  • 20180517_095826
  • 20180517_100338
  • 20180517_100436
 4. Participarea la slujba de pomenire a eroilor de la Biserica Rotonda Leçani; program de cântece patriotice susținut de grupul coral al Școlii Gimnaziale Lețcani
 5. Participarea la ceremonia organizată și depunerea de coroane de flori la Cimitirul Eroilor Lețcani
  • 20180517_150431
  • 20180517_151004
  • 20180517_151010
  • 20180517_151019
 6. Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză
 7. Participarea la celelalte acțiuni organizate la nivelul comunei

 

Luni, 26 martie 2018:

în sala de conferințe și festivități a Școlii Gimnaziale/Centrului Cultural Lețcani,  au avut loc:

 1. Deschiderea expoziției de fotografii și conferința cu tema Cultura română și Marea Unire; 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România;
 2. Lansarea volumului Prelegeri pentru cultură, educație civică și democrație (autor Ovidiu Ursache); prezentarea secțiunii intitulate Cultura română, idealurile naționale, principiile constituționale și reformele sociale.
 • 20180326_103724
 • 20180326_125554
 • 20180326_130231
 • 20180326_132548
 • 20180326_141105
 • 20180326_143457
 • 20180326_145420
 • 20180326_145515
 • 20180330_101644
 • 20180330_101653
 • Inspector

Proiectul „Împreună pentru copii”

Proiectul este implementat de către Inspectoratul Școlar Județean Iași în calitate de Promotor al Proiectul în parteneriat cu Filiala Iași a Fundației Holt România–FCSSCF, în calitate de Partener 1, în cadrul programului Programului RO10 „Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale” și finanţat din fonduri provenite de la Mecanismul Financiar al Spaţiul Economic European (SEE) şi Guvernul României.

Valoarea totală a proiectului este de 1.941.844,70 lei. Aria de implementare: 74 de comunități din mediul rural, din jud. Iași. Obiectivul proiectului: Implementarea, într-o perioada de 14 luni, a unor noi servicii integrate în 74 de școli din mediul rural din Jud. Iași, în vederea prevenirii riscului de abandon școlar, creșterii participării școlare și a incluziunii sociale a 1070 de copii aflați în situații de risc și a familiilor acestora. În cele 74 de unități școlare selectate au fost organizate activități destinate copiilor, părinților și cadrelor didactice.

 • 20180329_132756
 • 20180329_132803
 • 20180329_132910
 • 20180329_134602
 • 20180329_140300
 • 20180329_140948
 • 20180329_141057