Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Personalul școlii

Cadrle didactice - in fata Centrului Cultural Letcani

CADRE DIDACTICE:

  • În școala noastră predau 59 de cadre didactice, dintre care:

   • după grade didactice:
    • 25 cu gradul didactic I
    • 11 cu gradul didactic II
    • 16 cu definitivat
    • 7 stagiari
   • după specialități:
    • profesor învățământ preșcolar - 10
    • profesor învățământ primar/învățători - 18
    • profesori - 31
  • Director

    • prof. OANCEA VASILE-FELIX
  • Director adjunct

    • prof. ONOFREI SIMONA-IULIANA
  • Consilier școlar

    • AIOANEI CRISTINA-FELICIA
  • Învățământ preșcolar

    • prof. înv. preșcolar POPA ALINA, Grădiniţa cu program normal Leţcani
    • prof. înv. preșcolar CHIPERI MIRABELA, Grădiniţa cu program normal Leţcani
    • prof. înv. preșcolar TÎRZUMAN GEORGIANA, Grădiniţa cu program normal Leţcani
    • prof. înv. preșcolar CIORAP IRINA, Grădiniţa cu program normal Leţcani
    • prof. înv. preșcolar ACASANDREI DIANA-LUIZA, Grădiniţa cu program normal Leţcani
    • prof. înv. preșcolar ALISTAR ADINA-MARIA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. preșcolar DOBÎNDĂ DANIELA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. preșcolar DOBÎNDĂ ANDREEA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. preșcolar CIUNTU DUMITRIȚA-DANIELA, Școala Primară Bogonos
    • prof. înv. preșcolar CHIRIC CRISTINA, Școala Primară Cucuteni
  • Învățământ primar

    • prof. înv. primar PRISTANDA MARIA CEZARA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. înv. primar PĂDURARU ROXANA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. înv. primar BEJAN PETRONELA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. înv. primar COBILIȚĂ ELENA-ANCA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • învățător IRIMIȚĂ MIOARA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. înv. primar DIMITRIU GABRIELA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • învățător ZAHARIA SIMONA-MIHAELA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. înv. primar ȘOREA MANUELA-BEATRICE, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. înv. primar CRIVOI MIHAELA, Şcoala Gimnazială Lețcani
    • prof. înv. primar PRUTEANU FLORENTINA, Şcoala Gimnazială Lețcani
    • învățător DARIE ALEXANDRINA-ADELINA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. primar AVASILINE MARLEN-RIVENA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. primar BORȘ EMIL, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. primar JÂTARU ANA-MARIA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. primar ANDRIESCU NICOLETA-DANIELA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. înv. primar ALBU CONSTANTIN-DANIEL, Şcoala Primară Bogonos
    • prof. înv. primar POMÂRLEANU CIPRIAN, Şcoala Primară Bogonos
    • prof. înv. primar BORȘ RAMONA-CRISTINA, Şcoala Primară Bogonos
  • Limba și literatura română

    • prof. RĂILEANU VIRGINIA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. PETRIȘOR IRINA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. RUSU DĂNUȚ IONEL, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Limba și literatura engleză

    • prof. NEAGU ALINA-FLORENTINA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. MIHĂILĂ ROXANA-MARA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. BEJINARIU OANA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca, Școala Primară Bogonos
  • Limba și literatura franceză

    • prof. NEAGU ALINA-FLORENTINA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. MORARIU CECILIA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Matematică, Informatică și TIC

    • prof. ROMAȘCU HERMINA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. ŞURUBARU CAMELIA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. NECULAI RAMONA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. CIOBANU ELENA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. TURTĂ DORA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Fizică

    • prof. ANDRIESCU DORINA Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. DUDUMAN MARINA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. CIOBANU ELENA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Chimie

    • prof. DUDUMAN MARINA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. CORDUN LARISA IOANA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Biologie

    • prof. ALISTAR OANA-ANDREEA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Geografie

    • prof. BURUIANĂ MIHAELA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Istorie, Educație socială

    • prof. OANCEA VASILE-FELIX, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. URSACHE OVIDIU, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. HAVRILIUC MARCEL, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. STAN ECATERINA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. AIOANEI CRISTINA-FELICIA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Religie

    • prof. GAVRILĂ NICOLETA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Şcoala Primară Bogonos
    • prof. CREȚEANU TEODORA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Educaţie fizică

    • prof. MIRON DRAGOȘ-GABRIEL, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. MIRON ROXANA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. GĂBĂROI DORIN, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
    • prof. IVAN DUMITRU-RĂZVAN, Şcoala Primară Bogonos
  • Educaţie tehnologică

    • prof. BUSUIOC MARIANA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Educaţie muzicală

    • prof. SECUIANU IONELA, Şcoala Gimnazială Leţcani, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca
  • Educaţie plastică

    • prof. PÎRVU MĂDĂLINA, Şcoala Gimnazială Leţcani
    • prof. CREȚEANU TEODORA, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR:

    • BEJENARU MARINELA, Secretar şef

    • BORȘ RODICA, Administrator financiar contabil

    • HANGANU COSMINA, Administrator de patrimoniu

    • APĂSCĂRIȚEI IULIAN, Informatician

PERSONAL NEDIDACTIC:

    • ANDREESCU ELENA, îngrijitoare, Şcoala Gimnazială Leţcani

    • POTOROACĂ CRISTINA, muncitor calificat, Şcoala Gimnazială Leţcani

    • CURILIUC PETRONELA, îngrijitoare, Şcoala Gimnazială Leţcani

    • URSU PAVEL, paznic, Şcoala Gimnazială Leţcani

    • MAXIM LUCIAN, paznic, Şcoala Gimnazială Leţcani

    • TANASĂ ADRIAN, muncitor calificat intreținere, Şcoala Gimnazială Leţcani

    • BEJENARU CORNELIU, şofer microbuz scolar, fochist, Şcoala Gimnazială Leţcani

    • ALEXA ELENA, îngrijitoare, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca

    • MIHAI MARIA, îngrijitoare, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca

    • ALEXA IOAN, muncitor calificat, îngrijitor, Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca

    • HRIBAN LIVIA, îngrijitoare, Şcoala Primară Bogonos

    • TOPOR IONELA, îngrijitoare, Şcoala Primară Cucuteni

    • PINTILIUC RODICA, îngrijitoare, Grădiniţa cu program normal Leţcani