Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Baza didactico-materială

Contextul socio-economic în care şcoala si-a desfăşurat activitatea şi necesitatea ridicării nivelului de pregătire a elevilor au determinat orientarea politicii manageriale către îmbunătăţirea şi înnoirea bazei materiale.

 • 38 săli de clasă (15 - la Școala Lețcani, 12 - la Școala Cogeasca, 3 - la Școala Cucuteni, 3- la Școala Bogonos, 5 - la Grădinița Lețcani) - dotate cu videoproiectoare
 • 3 laboratoare de informatică (la Școala Lețcani - 26 de calculatoare, la Școala Cogeasca - 24 calculatoare și la Școala Cucuteni - 8 calculatoare)

 • laboratoare de fizică, chimie și educație tehnologică
 • 1 Sală de sport (la Școala Lețcani)
 • 1 Teren de sport (la Școala Lețcani)
 • bibliotecă şcolară - 13869 de volume (7246 - aflate în biblioteca Școlii Lețcani, 211 în CDI, 5136 - aflate în biblioteca Școlii Cogeasca, 1080 - la Școala Cucuteni și 196 - la Școala Bogonos)
 • Centru de Documentare și Informare (în clădirea Centrului Cultural aflat în incinta şcolii - dotat cu imprimantă multifuncțională, radiocasetofon, televizor, laptop)
 • săli de festivități (la Școala Lețcani, la Școala Cogeasca, la Grădinița Lețcani și la Școala Bogonos)
 • 4 cabinete metodice (2 la Școala Lețcani, 1 la Grădinița Lețcani și 1 la Școala Bogonos)
 • 1 cabinet medical (la Școala Lețcani)
 • încălzire centrală (la Școala Lețcani și la Grădinița Lețcani)
 • racord la conducta de apă „Timişeşti” (în toate structurile școlii)
 • 38 laptop-uri utilizate de către cadrele didactice la ore, pentru lecții cu suport multimedia (19 - la Școala Lețcani, 13 - la Școala Cogeasca, 2 - la Școala Cucuteni, 2 - la Școala Bogonos, 2 - la Grădinița Lețcani)
 • 27 imprimante, scanner-e, copiatoare
 • 15 radiocasetofoane și televizoare
 • 14 truse didactice diverse
 • 50 hărţi didactice
 • 1 instrument muzical
 • 23 echipamente sportive
 • 4 cărţi şi materiale didactice achiziţionate prin P.I.R