Deschiderea anului școlar 2020-2021

Deschiderea anului școlar și programul de activitate cu elevii și preșcolarii în data de 14 septembrie 2020 la Școala Gimnazială Lețcani

  1. Se respectă scenariul galben, cu derogările aprobate, iar programul prevăzut în procedură se decalează, la toate școlile și grădinițele, cu o jumătate de oră, (de exemplu, elevii de gimnaziu de la Școala Lețcani, care, potrivit procedurii, vin la școală începând cu ora 7 și 20 min., pe data de 14 septembrie vor veni începând cu orele 7 și 50 min.) Elevii de la clasele gimnaziale care vor funcționa în regim mixt și care în săptămâna 14-19 septembrie vor participa la lecții on-line, vor participa la activitățile din data de 14 septembrie tot on-line. Învășătorii/profesorii pentru înv. primar și educatoarele de la grupele car vor funcționa în același regim, pot organiza în cursul aceleiași zile, după o jumătate de oră de la întâlnirea cu prima serie și cu grupa programată în săptămâna respectivă pentru activități on-line.
  2. Intrarea elevilor, circuitele și toate celelalte operațiuni prevăzute în procedura unei zile normale de activitate se respectă întocmai. După intrarea în sălile de clasă, la nivelul fiecărei clase/grupe învățătorii/diriginții vor rezolva probleme specifice primei zile de școală, iar începând cu orele 9.15 vor urmări/asculta on.line mesajul rostit/transmis de către director și prezentarea unor măsuri organizatorice specifice pentru noul an de învățământ de către directorul adjunct, medicul școlar etc.
  3. Programul zilei de 14 septembrie mai cuprinde:

 


 

Reglementări privind deschiderea anului școlar 2020-2021:

 

Extras din Hotărârea nr. …/3.09 2020 a Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Lețcani pentru stabilirea responsabilităților privind aplicarea Ordinului comun al M.E.C. și MS nr. 5487/1494/2020

 

Procedura privind organizarea activității în cadrul Școlii Gimnaziale Lețcani și al structurilor arondate în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 

Ordinul comun 5487-1494 / 2020 - al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății + măsurile de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2