Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Concurs pentru ocuparea unui post de PAZNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI, COM. LEȚCANI, JUD. IAȘI, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului de PAZNIC.

Rezultate finale:

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de paznic

 

Proba de interviu:

Rezultatele finale la proba de interviu

 

Proba scrisă:

Rezultatele finale la proba scrisă

Subiect - Varianta I probă scrisă concurs ocupare post paznic - sept. 2022

Barem de corectare - Varianta I probă scrisă concurs ocupare post paznic - sept. 2022

 

Selecția dosarelor:

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PAZNIC

 

Anunțul cu toate detaliile necesare, precum și documente tipizate necesare la completarea dosarului de înscriere la concurs pot fi vizualizate și descărcate de la următoarele link-uri:

Anunț organizare concurs paznic

Fișa postului - paznic

Cerere de înscriere la concurs

ACORD prelucrare date personale

Comsimțământul pentru înregistrarea probei de interviu