roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Înscrierea în învățământul primar - anul școlar 2021-2022

Înscrierea în învățământul primar se va realiza în perioada 29.03.2021-28.04.2021, zilnic, în intervalul 8-15, de luni până vineri.

Perntru detaliii suplimentare și actele necesare înscrierii, accesați link-urile de mai jos, pentru fiecare structură a școlii noastre:

 

!Important:

Informații oferite de către Ministerul Educației și Cercetării, legislație, metodologie, calendar, etc.

Informații oferite de către ISJ Iași, legislație, metodologie, calendar, etc.

 

 

Începând de luni, 15 martie 2021, procesul de învățământ la toate școlile și grădinițele din Comuna Lețcani se va desfășura conform SCENARIULUI 2 (GALBEN)

 

Stimați colegi și părinți,

Dragi elevi,

Vă facem cunoscut faptul că prin Hotărârea nr.43 din 12.03. 2021 a CJSU Iași s-a stabilit că începând de luni, 15 martie 2021, procesul de învățământ la toate școlile și grădinițele din Comuna Lețcani se va desfășura conform SCENARIULUI 2 (GALBEN), care, potrivit prevederilor art. 3 din Ordinul comun al MEN/MS nr. 3235/93 presupune:

  1. „Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ, a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, a XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție.
  2. Participarea zilnică, în sistem online a elevilor din celelalte clase/ani de studiu”.

În aceste condiții, toate grupele de preșcolari, toate clasele din învățământul primar și clasele a VIII-a vor continua să-și desfășoare activitatea cu prezența fizică în școală, iar elevii claselor a V-a, a VI-a și a VII-a vor desfășura lecțiile și celelalte activități în sistem on-line, cu respectarea orarului și a procedurii cunoscute. Facem mențiunea că potrivit Ordinului comun 3459/2021 „este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale, evaluărilor naţionale, orelor remediale şi a examenelor pentru anii terminali, cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care incidenţa cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1.000 de locuitori, cu condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv, distanţare corectă şi igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.” Părinții ai căror elevi (din clasele aV-a, a VI-a și a VII-a) nu dețin dispozitivele necesare pentru a participa la lecțiile on-line sunt invitați să depună cât mai urgent cerere, însoțită de declarația pe proprie răspundere, pentru a li se distribui, în comodat, tablete aflate în inventarul școlii, iar cei din zonele în care nu există conexiune la internet să țină legătura cu diriginții și cu profesorii pentru a li se transmite pachete educaționale pentru elevi conform procedurii cunoscute.

 

Cu stimă,

Director, Prof. Ovidiu Ursache

Comunicat de presă - Proiect Erasmus+ „Tolereaza, Actioneaza, Coopereaza, Transmite!”

Școala Gimnazială Lețcani anunţă implementarea proiectului Erasmus + nr. 2020-1-RO01-KA101-079182  intitulat  T.A.C.T -Tolereaza, Actioneaza, Coopereaza, Transmite!

 

Proiectul a fost depus în cadrul Apelului național la propuneri de proiecte 2020, este finanțat din fondurile aferente Programului Erasmus+, Acțiunea Cheie1 - Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare și se derulează în perioada 1 noiembrie 2020 – 31 octombrie 2022, având durata de 24 luni, cu un grant aprobat de 27.480 euro.                                                                      

Acest proiect se încadrează în prioritatea europeană în context naţional a apelului privind importanţa acordată incluziunii sociale şi educaţiei incluzive precum şi prioritatea specifică domeniului educaţiei şcolare şi anume "Sprijinirea instituţiilor de învăţământ în combaterea fenomenului de părăsire timpurie a școlii".

Grupul ţintă este format din 12 cadre didactice și didactice auxiliare ale Școlii Gimnaziale Lețcani, elevii, părinții și comunitatea locală.

 

Scopul proiectului vizează diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlarității, asigurarea unui mediu de învățare prietenos, tolerant, nonviolent și o îmbunătățire a calității educației pentru toți elevii Școlii Gimnaziale Lețcani prin utilizarea unor metode și strategii de interacțiune.

 

Obiectivele proiectului sunt următoarele:

  • Perfecționarea unui număr de 12 cadre didactice și didactice auxiliare din Școala Gimnazială Lețcani prin parcurgerea cursurilor de formare în domeniul educației incluzive, prevenirea violenței și bullyingului în mediul școlar și al utilizării unor metode de predare inovatoare, activ-participative pe durata derulării proiectului și după finalizarea acestuia;
  • Implicarea cadrelor didactice și didactice auxiliare din toate locațiile școlii, alături de participanții la cursurile de formare, în implementarea activităților proiectului pe durata anilor școlari 2020/2021, 2021/2022 și după finalizarea acestuia;                                  
  • Constituirea unui cerc al activităților proiectului cu implicarea Consiliului elevilor și a celor 12 participanți la cursurile de formare;
  • Dezvoltarea compețențelor de comunicare și colaborare cu partenerii internaționali pe durata derulării proiectului și după finalizarea acestuia.

Pentru realizarea acestor obiective, 12 cadre didactice și didactice auxiliare din școală vor participa la următoarele cursuri de formare:

  • Interactive teaching - using educational games and new technology in order to enhance learners’motivation - Konstanz, Germania;
  • How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school - Milano, Italia;
  • Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving - Piraeus, Grecia
  • Innovative Approaches to Teaching - Praga, Cehia

 

Participarea și implicarea cadrelor didactice și didactice auxiliare în implementarea proiectului T.A.C.T va adăuga valoare instituției noastre prin creşterea atractivităţii actului educaţional, prin promovarea politicii educaționale de tip școală prietenoasă precum și internaționalizrea instituției cu deschidere către dialog și acceptare.

 

 Coordonator proiect,

Director adjunct, Prof. Marina Duduman

Platforma națională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

La următorul link aveți informațiile oficiale referitoare la vaccinarea împotriva COVID-19:

https://vaccinare-covid.gov.ro/