roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Vizualizarea lucrărilor de la E.N. 2020

În atenția elevilor care doresc să-și vizualizeze lucrările de la Evaluarea Națională 2020

 

În perioada 29 iunie – 17 iulie 2020 vor fi parcurse următoarele etape în vederea vizualizării lucrărilor candidaților:

30 iunie – 1 iulie 2020           -   Depunerea și înregistrarea cererilor pentru vizualizarea lucrărilor - Descarcă cererea!

În intervalul orar: 10.00h - 13.00h, la secretariatul Școlii Gimnaziale Lețcani (domnului informatician)

13 – 17 iulie 2020                -     Vizualizarea lucrărilor

Inspectoratul Școlar Județean Iași va afișa programul și locația destinată vizualizării lucrărilor; aceste informații vor fi aduse la cunoștința candidaților de către Școala Gimnazială Lețcani.

 

Important !!!

Nota nu va putea fi contestată în urma vizualizării lucrării.

 

Președinte comisie centru de examen,

Prof Duduman Marina

Rezultatele finale la Evaluarea Națională (după contestații)

(rezultatele după contestații)

Rezultatele finale nu pot fi contestate.

Începând de luni, 29 iunie 2020, se realizează înscrierea la Școala Profesională și de joi, 2 iulie, începe înscrierea pentru Admiterea la Liceu. Pentru detalii suplimentare și programarea privind completarea fiselor de opțiuni contactați profesorii diriginți.

 

 

 

 

Organizarea Evaluării Naționale pentru elevii de clasa a VIII-a

cu microbuzul școlar al elevilor către centrul de examen.

Consultați la E.N. 2020 - clasa a VIII-a.

Elevii care se vor prezenta la examen trebuie să aibă asupra lor Cartea de Identitate și , completată de către un părinte sau tutore legal și prezentată doamnei doctor la intrarea în școală. Fără această declarație nu au voie să intre în centrul de examen. De asemenea, nu vor intra la examen elevii care sunt respinși în urma triajului epidemiologic efectuat de către personalul medical al școlii sau care nu acceptă să le fie măsurată temperatura.

Școala noastră vă informează prin PREZENTA PROCEDURĂ despre prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea afișării rezultatelor la Evaluarea Națională și a Admiterii la liceu. Pentru înscrierea în aplicația informatică care gestionează admiterea la liceu părinții elevilor vor completa următoarea .

Pentru detalii suplimentare luați legătura cu profesorii diriginți de la clasa a VIII-a și consultați procedura proprie a Școlii Lețcani, postată mai jos, în acest articol.

Pentru Școala Lețcani:

Sălile de examen se află în Corpul B al Școlii Lețcani, iar intrarea se va face pe lângă chioșc și terenul de sport, către curtea interioară. În Corpul C se lasă bagajele, elevii se vor spăla pe mâini și se vor dezinfecta la grupurile sanitare și abia apoi vor pleca spre intrarea elevilor din Corpul B. Prima sală de la intrarea în Corpul B este sala de rezervă, apoi urmează, în ordine sălile 1, 2, ,3 și 4.

 

Pentru Școala Cogeasca:

Intrarea elevilor dinspre Zalincu (pe portița de la terenul de sport), iar examenul se va desfășura în Corpul E al școlii.

 

 


PROCEDURA PROPRIE a Școlii Gimnaziale Lețcani privind aplicarea/respectarea prevederilor Legii 55/2020, a HG nr.394/2020 și a ordinelor comune ale MEN și MS, modalitățile de desfășurare a activității de pregătire a EN pentru elevii claselor a VIII-a, stabilirea circuitului de intrare și ieșire a elevilor și a personalului, precum și modul în care se va realiza igienizarea și dezinfecția unității de învățământ în perioada organizării pregătirii și a desfășurării propriu-zise a evaluărilor naționale.

 

Metodologia de organizare a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

 

ORDIN nr. 840 din 19 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 

ORDIN nr. 841 din 19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 

Ordinul 4248 de modificarea Ordinului 4916/2019 - privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

 

Ordinul 4916/2019 - privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a

 

Procedura pentru egalizarea șanselor pentru elevii cu deficiențe la examenele naționale

 

Ordinul privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție

Înscrierea și reînscrierea copiilor în învățământul preșcolar - anul școlar 2020-2021

ÎN ATENȚIA PĂRINȚILOR!

VĂ  ADUCEM  LA  CUNOȘTINȚĂ  CĂ ÎNCEPÂND CU DATA DE 25 MAI 2020 ÎNCEPE  REÎNSCRIEREA, IAR ÎNCEPÂND CU DATA DE 08 IUNIE 2020 ÎNCEPE ÎNSCRIEREA  COPIILOR  ÎN  ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR PENTRU ANUL DE ÎNVĂȚÂMÂNT 2020-2021.

Pentru detalii și documentele necesare -


PROGRAM REÎNSCRIERE ȘI ÎNSCRIERE

ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021

Nr.

Crt.

Denumirea unității

Orarul desfășurării reînscrierii

Orarul desfășurării înscrierii

1.

GRADINIȚA CU PROGRAM NORMAL LEȚCANI

25.05. -05.06.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

08.06.-03.07.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

2.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BOGONOS

 

25.05. -05.06.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

08.06.-03.07.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

3.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL COGEASCA

25.05. -05.06.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

08.06.-03.07.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

4.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CUCUTENI

25.05. -05.06.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

08.06.-03.07.2020

zilnic

Orele 8,00-12,00

 

Măsuri de monitorizare a stării de sănătate, de prevenire a îmbolnăvirii elevilor și personalului și de continuare a activității de învățare pe durata suspendării cursurilor

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun care stabilește măsuri pentru unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate în subordonarea MEC.

Măsurile stabilite pot fi văzute direct pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. -


 Mai 2020:

ORDIN nr. 840 din 19 mai 2020 pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României

 

ORDIN nr. 841 din 19 mai 2020 pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării

 

Ordinul nr. MEC 4220 / 08.05.2020, comun al Ministerului Educației și Cercetării și al Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV 2 în unitățile/instituțiile de învățământ

 

HG 394 din 18.05.2020 - privind declararea Stării de alertă


Aprilie 2020:

ISJ Iași - Plan județean de intervenție educațională - pentru situația suspendării cursurilor

Măsuri cu privire la reluarea activității în sistemul de educație

Ordinul 4135 din 21-04-2020 - Instrucțiuni privind asigurarea continuității procesului de învățare


Martie 2020:

Informare privind măsurile luate / ce vor fi luate

 Precizări privind organizarea activității pe durata suspendării cursurilor la școlile și grădinițele din Comuna Lețcani - Hotărârea nr. 4 a Consiliului de Administrație

 Informații oficiale (D.S.P.) referitoare la infecția cu noul coronavirus

 Detalii - Precizări din Adresa ISJ 2174/10.03.2020 - referitoare la suspendarea cursurilor în unitățile școlare

Adresa ISJ Iași - 2144/10/03/2020 - Suspendarea procesului de învățământ în unitățile școlare

Măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, în instituțiile publice și în structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) și Ministerul Sănătății au emis un ordin comun care stabilește măsuri pentru unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice, pentru toate structurile aflate în subordonarea MEC.

Măsurile stabilite pot fi văzute direct pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării. -

Organizarea lecțiilor online pe perioada suspendării cursurilor

Școala noastră pune la dispoziția elevilor, părinților și cadrelor didactice accesul gratuit la platforma Microsoft Office 365 pentru educație, cu ajutorul căreia vor fi desfășurate lecții online. De asemenea, cadrele didactice au libertatea de a folosi în activitățile cu elevii și alte platforme sau aplicații (Zoom, grupuri de WhatsApp, Facebook, etc.).

Platforma Microsoft Office 365 pentru educație cuprinde o colecție complexă de programe, dar pentru lecțiile online va fi folosită, în special, aplicația Microsoft Teams. Aplicația este disponibilă pentru calculatoare și laptop-uri, dar și pentru telefoanele mobile. Poate fi descărcată și instalată de la următoarele adrese:

După instalarea aplicației, este necesar să va autentificați  cu un nume de cont și parolă, pe care trebuie să le cereți profesorului diriginte, învățătorului sau educatorului. Utilizarea aplicației este intuitivă, elementele de bază pentru participarea la o lecție online sunt descrise în ghidul următor (valabil pentru accesarea de pe calculator a aplicației): Ghid pentru participarea la o lecție online prin Microsoft Teams.

Participarea la o lecție online folosind aplicația mobilă este descrisă în acest tutorial: Participarea la o lecție online folosind telefonul mobil.

Pentru cei care doresc, limba implicită poate fi schimbată de pe engleză pe limba română, urmărind pașii din ghidul următor: Ghid pentru schimbarea limbii aplicației Microsoft Teams.

Există situații în care ar fi mai bine să se poată conecta doi copii, cu conturi diferite, pe același dispozitiv. Nu toate telefoanele mobile acceptă acest tip de conectare duală, dar pentru cele care acceptă aplicații duale, puteți folosi acest tutorial ca să conectați, spre exemplu doi frați din clase sau grupe diferite, cu același telefon mobil: Ghid pentru folosirea a două conturi diferite în aplicația Microsoft Teams.


Adrese ISJ Iași - referitoare la vontinuarea activității de învățare on-line:

 

Webinare deschise cadrelor didactice, cu tema instrumentelor de lucru online

(Link pentru accesarea webinarelor gratuite)

 

Monitorizarea solutiilor folosite de catre cadrele didactice pentru lucrul la distanta cu elevii

 

Propuneri lecții virtuale la distanță Cisco-Webex

 

JA Romania - Programe educaționale și cursuri online gratuite pentru elevii și profesorii din România