roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Carduri tichete sociale - 500 lei!

Astazi au sosit cardurile pentru tichetele sociale de 500 lei.

Ele pot fi predate cătrte părinți doar luni si marți. Miercuri deja trebuie sa dăm situația înapoi la ISJ cu semnăturile și cardurile care nu au fost predate. Vă rugăm să veniți să primiți cardurile dupa programul de mai jos. Parintii care primesc aceste carduri sunt trecuti in listele de distribuție atașate la acest anunț, la coloana „Nume / Prenume Titular (părinte / reprezentant legal”. Există încă 5 carduri care nu au sosit la ISJ, probabil vor sosi mai târziu și atunci vom anunța cele 5 persoane să vină să le ridice.

 

Nu putem înmâna cardurile elevilor, prietenilor sau altor rude, trebuie sa vină exact persoana (părinte) care a făcut cererea în septembrie pentru rechizite.

 

Programul de înmânare a cardurilor:

  • Bogonos - luni, 5 decembrie, intre orele 8.30-9.30
  • Letcani - luni, 5 decembrie, intre orele 10.00-13.00 - la geamul de lângă Secretariat, unde se dau bursele
  • GPN Letcani - luni, 5 decembrie, intre orele 10.00-13.00 (să vină la Scoala Letcani, e un singur părinte)
  • Cucuteni - marti, 6 decembrie, intre orele 8.30-9.00
  • Cogeasca - marti, 6 decembrie, intre orele 9.30-13.00 - la geamul de la Secretariat, unde se dau bursele

 

LEȚCANI - Lista distribuție plicuri/ carduri pentru sprijin educațional

COGEASCA - Lista distribuție plicuri/ carduri pentru sprijin educațional

BOGONOS - Lista distribuție plicuri/ carduri pentru sprijin educațional

CUCUTENI - Lista distribuție plicuri/ carduri pentru sprijin educațional

GPN LETCANI - Lista distribuție plicuri/ carduri pentru sprijin educațional

 

 informatician Crauciuc-Bujor Cătălin

SE DAU BURSELE! - pe luna OCTOMBRIE

Se dau bursele pe luna OCTOMBRIE 2022, după următorul program:

  • marți si joi, 15 noiembrie si 17 noiembrie 2022, intre orele 9.00 - 12.00 la Scoala Gimnazială Lețcani, la geamul de langă Secretariat
  • miercuri, 16 noiembrie 2022, între orele 9.00 - 12.00, la Școala Gimnazială Cogeasca, la geamul de la Secretariat.

Vă rog să consultați tabelul cu bursierii pe luna serptembrie de mai jos și să rețineți numărul Dvs. curent din tabel (prima coloană) astfel încât să vă găsesc ușor pe statul de plată, ca să fim operativi.

 

TABELUL CU ELEVII BURSIERI

 

informatician,

Cătălin Crauciuc-Bujor

Programul manifestărilor dedicate Zilelor Școlii Gimnaziale Lețcani - 17-21 octombrie 2022

Catedra Limba Română

„Micii creatori”- concurs de versificație, miercuri 19 octombrie, clasele V A-V B

 

Catedra Limbi Străine

„Let’s have fun- Karaoke”, marți, 18 octombrie

 

Catedra Om și Societate

„Momente din istoria Scolii Gimnaziale Letcani - 30 de ani de la sfințirea corpului A”, luni, 17 octombrie

„Excursie geografica-Munții Rarău”, clasele VI a + VI B,14-15 octombrie. Responsabil: Mihaela Buruiana

 

Catedra Științe,  

„Descoperiți fizica!”, vineri, 21 octombrie

„Colț de toamnă in zi de sărbătoare!”

 

Catedra  Matematica , Informatica si TIC

„Sudoku”, luni, 17 octombrie

„Matematica prin joc”, vineri, 21 octombrie

 

Catedra Arte și Educație fizica, sport si sănătate

„Cupa Școlii Gimnaziale Lețcani- fotbal, clasele I-VIII(băieți si fete)”, 17-21 octombrie

 

Joi, 20 octombrie

„Momente din istoria Școlii Gimnaziale Letcani-30 de ani de la sfințirea corpului A”

Moment artistic dedicat Zilelor Școlii- clasele primare

„Scenetă Harap Alb”, clasa VII a B

Diseminare Proiect T.A.C.T

Imnul Școlii Lețcani

Lansarea Proiectului Erasmus+„Let’s join forces”

Educație cu T.A.C.T - Săptămâna Educației in Școala Gimnazială Lețcani

Luni - Rope game- responsabili: Surubaru Camelia, Crauciuc Catalin

Marți -  Matching pairs game. Responsabili: Mihăilă Roxana, Andriescu Dorina, Gavrilă Nicoleta

Miercuri - Moviecation ( movie+education= educație prin film). Vizionarea filmului: Mrs Harris goes to Paris la Cinema City Iasi. Responsabili: Neagu Alina

Joi - Expoziție de lucrări/desene/colaje dedicate Zilei Educației. Responsabili: Busuioc Mariana, Neagu Diana

Vineri - Qr Treasure Hunt. Responsabili: membrii echipei proiectuluiT.A.C.T

Concurs pentru ocuparea unui post de PAZNIC

ŞCOALA GIMNAZIALĂ LEȚCANI, COM. LEȚCANI, JUD. IAȘI, organizează concurs pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a postului de PAZNIC.

Rezultate finale:

Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului de paznic

 

Proba de interviu:

Rezultatele finale la proba de interviu

 

Proba scrisă:

Rezultatele finale la proba scrisă

Subiect - Varianta I probă scrisă concurs ocupare post paznic - sept. 2022

Barem de corectare - Varianta I probă scrisă concurs ocupare post paznic - sept. 2022

 

Selecția dosarelor:

REZULTATUL SELECȚIEI DOSARELOR DEPUSE PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE PAZNIC

 

Anunțul cu toate detaliile necesare, precum și documente tipizate necesare la completarea dosarului de înscriere la concurs pot fi vizualizate și descărcate de la următoarele link-uri:

Anunț organizare concurs paznic

Fișa postului - paznic

Cerere de înscriere la concurs

ACORD prelucrare date personale

Comsimțământul pentru înregistrarea probei de interviu 

Concurs pentru ocuparea postului de educator - la Grădinița cu Program Normal Lețcani

Școala Gimnazială Lețcani, cu sediul în Lețcani, jud Iasi, tel 0232 296 960 organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată la Școala Gimnazială Lețcani, structura Grădinița cu program normal Lețcani a posturilor vacante în anul școlar 2022/2023, conform OMEN 4959/2013 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.

REZULTATELE FINALE OBȚINUTE LA CONCURSUL PENTRU EDUCATOARE


Anunțul

Cererea de înscriere

Depunerea dosarelor pentru BURSE

Dosarele pentru burse se vor depune la diriginți/invățători în perioada 12 septembrie – 4 octombrie 2022.

În cazul familiilor cu mai mulți elevi care solicită un tip de bursă se depune câte o cerere pentru fiecare elev solicitant dar un singur dosar cu acte pe întreaga familie.

Nu se acceptă la primire dosare incomplete. Depuneți dosarul doar în momentul în care aveți toate actele necesare.

Puteți consulta mai jos detalii suplimentare, conținutul dosarelor precum și cererile specifice fiecărui tip de dosar (le descărcați, le listați și veniți cu ele completate când depuneți dosarul):