Festivalul „Tradițiile strămoșești în cântec, dans și creație populară”

În data de 5 aprilie 2019, a avut loc cea de-a doua ediție a festivalului, la care au participat 226 elevi din 17 școli partenere, 35 cadre didactice, 94 de părinți și alți participanți. Festivalul se adresează elevilor din învățământul primar și gimnazial. Activitățile au omagiat evenimente specifice perioadei de primăvară: luna mărțișorului, omagiu femeii, Floriile, Paștele, alte sărbători creștine și populare.

Partenerii proiectului au fost: Inspectoratul Școlar Județean Iași, Primăria Comunei Lețcani, Biserica Rotonda Lețcani, Biblioteca Comunei Lețcani.

Festivalul s-a desfășurat în intervalul orar 11.00 - 16.30, având următoarele secțiuni: