Informații de interes public

 

Transparența veniturilor salariale - 30.09.2020

 

Declarații de avere:

Declarație de avere prof. Ursache Ovidiu - director

Declarație de avere prof. Duduman Marina - director adjunct

Declarație de avere Bejenaru Marinela - secretar șef

Declarație de avere Borș Rodica - contabil șef

 

Declarații de interese:

Declarație de interese prof. Ursache Ovidiu - director

Declarație de interese prof. Duduman Marina - director adjunct

Declarație de interese Bejenaru Marinela - secretar șef

Declarație de interese Borș Rodica - contabil șef

 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație și Decizii ale directorului școlii

Hotărârea / Decizia Scurtă descriere
Hotărârea Nr. 7 pentru aplicarea OMEC/MS nr 4220/2020, aprobarea propunerilor comisiei pentru achiziționarea, distribuirea în folosință gratuită către elevi a tabletelor, auxiliarelor și serviciilor informatice necesare desfășurării activităților școlare on-line și soluționarea altorprobleme de etapă
Decizia Nr. 11 privind constituirea comisiei de înscriere în vederea admiterii în învățământul liceal de stat și școală profesională a absolvenților clasei a VIII-a
Decizia Nr. 10
privind componența comisiei pentru organizarea Evaluărilor Naționale a elevilor clasei a VIII-a, în anul 2020, la nivelul Școlii Gimnaziale Lețcani

 

 

Print   Email