Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Proiectul Erasmus+ "Let's join forces"

Proiectul va fi implementat în perioada 2022 – 2024 cu scopul de a răspunde nevoilor instituției, în arii precum mediul educațional incluziv, absenteism/abandon școlar, comunicarea cu părinții și internaționalizare. Obiectivele proiectului se axează pe întărirea caracterului incluziv a procesului educațional, construirea de strategii de combatere a absenteismului și abandonului școlar, găsirea de căi eficiente de comunicare cu părinții, crearea unei echipe de internaționalizare, în vederea atingerii țintelor strategice propuse.

PREZENTARE PROIECT

Proiectul județean „Tradițiile strămoșești în cântec, dans și creație populară”

Satul românesc reprezintă din cele mai îndepărtate timpuri vatra de viețuire a neamului nostru, locul unde alături de ocupațiile specifice fiecărei zone geografice și-a făurit o civilizație, o cultură proprie, păstrând de-a lungul istoriei datinile și obiceiurile de mare frumusețe și originalitate, o matcă de tradiție și valori. Aceste valori materiale și spirituale trebuie păstrate cu sfințenie de către noi, urmașii celor care prin trudă și sacrificiu ne-au lăsat acest inestimabil tezaur. 

Obiceiurile si tradițiile sunt parte importantă a comunităţii leţcănene, sunt definitorii pentru locuitorii ei şi dau identitate acestora. De aceea, Școala Gimnazială Lețcani dorește prin prezentul proiect să promoveze tradițiile şi obiceiurile populare şi în rândul elevilor, să cultive dragostea pentru folclorul autentic şi să crească interesul copiilor pentru tradiții, pentru evenimente laice şi religioase.

Prin activitățile propuse în cadrul proiectului se urmărește cunoașterea şi valorificarea obiceiurilor şi tradițiilor populare în dans, cântec şi alte creații populare, stimularea creativității şi imaginației, cultivarea şi dezvoltarea spiritului de competiție, diversificarea activităților de timp liber ale copiilor, oferindu-le posibilitatea de a încerca sentimente de respect și admirație față de valorile estetice din creația populară şi tradițională românească.

Activitatea principală a proiectului constă în organizarea unui festival de tradiții populare ce are loc, de obicei, în lunile martie-aprilie. Festivalul se desfășoară pe cinci secțiuni:

 • tradiții exprimate prin dans - dansuri populare specifice românilor și altor naționalități conlocuitoare;
 • tradiții exprimate prin cântec - ansambluri, grupuri corali, soliști vocali sau instrumentali;
 • tradiții exprimate prin creații literare;
 • tradiții exprimate prin creații plastice - colaje, desene, felicitări, obiecte artizanale;
 • tradiții exprimate prin creații culinare.

Secțiunile de dans și cântec se desfășoară alternativ pe scena Centrului Cultural Lețcani. Activitățile secțiunilor de creație literară, creație plastică și de creație culinară se desfășoară în același timp cu cele ale secțiunilor de dans și cântec, într-un alt spațiu, special amenajat (scenă, panouri expoziționale).

Proiectul reprezință o importantă sursă pentru dezvoltarea comunității, tematica fiind atractivă pentru nivelul educațional al participanților, contribuie la stimularea creativității și oferă un cadru și oferă un cadru instituțional de apreciere și valorizare a abilităților artistice și culturale ale copiilor, a tradițiilor și a valorilor naționale materiale și moral spirituale.

La ultima ediție, cea din 26 aprilie 2024, au participat 315 elevi (200 - participare directă și 115 - participare indirectă) din 18 școli partenere, 60 cadre didactice, părinți ai participanților, personal didactic auxiliar și invitați.

 • traditii_01
 • traditii_02
 • traditii_03
 • traditii_04
 • traditii_05
 • traditii_06
 • traditii_07
 • traditii_08
 • traditii_09
 • traditii_10
 • traditii_11
 • traditii_12
 • traditii_12_1
 • traditii_13
 • traditii_14
 • traditii_15
 • traditii_16
 • traditii_16_1
 • traditii_16_2
 • traditii_16_3
 • traditii_17
 • traditii_18
 • traditii_19
 • traditii_20
 • traditii_21
 • traditii_22
 • traditii_23
 • traditii_24
 • traditii_25
 • traditii_26
 • traditii_27
 • traditii_28
 • traditii_29
 • traditii_30
 • traditii_31
 • traditii_32
 • traditii_33
 • traditii_34
 • traditii_35
 • traditii_36
 • traditii_37
 • traditii_38
 • traditii_39
 • traditii_40
 • traditii_41
 • traditii_42
 • traditii_43
 • traditii_44
 • traditii_45
 • traditii_46
 • traditii_47
 • traditii_48
 • traditii_49
 • traditii_50
 • traditii_51
 • traditii_52
 • traditii_53
 • traditii_54
 • traditii_55
 • traditii_56
 • traditii_57
 • traditii_58
 • traditii_59

Prima ediție a Festivalului - concurs „Tradițiile strămoșești în cântec, dans și creație populară” a avut loc în data de 30 martie 2018.

 • 02
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 13
 • 20180330_112728
 • 20180330_133219

Proiectul județean „Șahul-sportul minții”

CONCURSUL „ȘAHUL - SPORTUL MINȚII” - ediția a VII-a, structura Școala Gimnazială „Isaia Teodorescu” Cogeasca

28 OCTOMBRIE 2023

80 elevi participanți, din 13 școli (proiect inclus în Calendarul Activităților Educative Județene)

20 cadre didactice

coordonator: profesor Găbăroi Dorin

susținere financiară: domnul primar Stelian Turcu

susținere organizatorică: domnul director Oancea Vasile-Felix

suport tehnic și premii: domnul Vlad Ungureanu

 

 • Sah 01
 • Sah 02
 • Sah 03
 • Sah 04
 • Sah 05
 • Sah 06
 • Sah 07
 • Sah 08
 • Sah 09

Centenarul Marii Uniri

Joi, 29 noiembrie 2018

ı̂ncepând cu orele 10.30 s-a desfășurat Reuniunea Festivă prin care am celebrat Centenarul Marii Uniri, ı̂n cadrul programului Școala altfel, al Zilelor Școlii Gimnaziale Lețcani și al Săptămânii proiectelor educaționale, în cadrul căreia au avut loc:

 1. Vizitarea expoziției de fotografii și texte de referință având ca temă Cultura română, educația națională și Marea Unire
 2. Ceremonial (intitulat sugestiv “Pe-al nostru steag e scris Unire…”) pentru înălțarea și sfințirea drapelului tricolor românesc, simbolul identitățíi, demnității și unității noastre naționale, ca semn  al prețuirii de care se bucură  Marea Unire și strădaniile/ jertfele celor care au înfăptuit-o  din partea instituțiilor, a comunității și a generației noastre
 3. Program artistic susținut de câteva dintre formațiile școlii
 4. Evocarea celor mai importante momente, personalități și contribuții aduse la înfăptuirea marelui nostru ideal național.

 

 • Centenar 2018 - Selectie 07
 • Centenar 2018 - Selectie 11
 • Centenar 2018 - Selectie 12
 • Centenar 2018 - Selectie 14
 • Centenar 2018 - Selectie 15
 • Centenar 2018 - Selectie 16
 • Centenar 2018 - Selectie 17
 • Centenar 2018 - Selectie 18
 • Scoala Gimnaziala Letcani_GoArt

Joi, 17 mai 2018:

 1. Evocarea eroismului, patriotismului și contribuțiilor oamenilor din satele Comunei Lețcani la înfăptuirea idealurilor de independență, unitate națională și integrare europeană (expune realizată de prof. O. Ursache)
 2. Program de cântece patriotice susținut de grupul coral al Școlii Lețcani
 3. Depunerea de coroane de flori la monumentul eroilor de la Școala Gimnazială Lețcani
  • 20180517_095622
  • 20180517_095826
  • 20180517_100338
  • 20180517_100436
 4. Participarea la slujba de pomenire a eroilor de la Biserica Rotonda Leçani; program de cântece patriotice susținut de grupul coral al Școlii Gimnaziale Lețcani
 5. Participarea la ceremonia organizată și depunerea de coroane de flori la Cimitirul Eroilor Lețcani
  • 20180517_150431
  • 20180517_151004
  • 20180517_151010
  • 20180517_151019
 6. Cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză
 7. Participarea la celelalte acțiuni organizate la nivelul comunei

 

Luni, 26 martie 2018:

în sala de conferințe și festivități a Școlii Gimnaziale/Centrului Cultural Lețcani,  au avut loc:

 1. Deschiderea expoziției de fotografii și conferința cu tema Cultura română și Marea Unire; 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România;
 2. Lansarea volumului Prelegeri pentru cultură, educație civică și democrație (autor Ovidiu Ursache); prezentarea secțiunii intitulate Cultura română, idealurile naționale, principiile constituționale și reformele sociale.
 • 20180326_103724
 • 20180326_125554
 • 20180326_130231
 • 20180326_132548
 • 20180326_141105
 • 20180326_143457
 • 20180326_145420
 • 20180326_145515
 • 20180330_101644
 • 20180330_101653
 • Inspector