Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Featured

Experiențe Erasmus implementate la Școala Gimnazială Lețcani

Luna martie 2024 a fost luna activităților Erasmus în Școala Gimnazială Lețcani,  marcată prin activități educative derulate în școală și în spațiul european, activități de diseminare și monitorizare ale proiectelor europene, derulate în paralel.  Participanții au fost elevii, cadrele didactice din unitatea de învățământ și părinții elevilor participanți.

Un moment din cadrul acțiunilor l-a constituit prezentarea activităților implementate și a rezultatelor întregistrate prin derularea proiectului Erasmus+ nr 2022-1-RO01-KA122-SCH- 69900, Să ne unim forțele!, proiect derulat între 01/10/2022 și 31/03/2024, susținut printr-o finanțare de  38.255 euro. Pe durata celor 18 luni, pentru îmbunătățirea calității educației pentru toți elevii școlii, cele 12 cadre didactice care au participat la activități de formare și dezvoltare profesională împreună cu cei 14 copii participanți la mobilitatea de grup în cadrul activităților susținute la școala gazdă, Nebi Güney Imam Hatip Ortaokulu din Antalya/ Turcia,  au organizat activități comune, antrenând în desfășurarea acestora și alte cadre didactice din școală alături de elevi doritori.

În cadrul aceleeași întâlniri organizate la Școala Gimnazială Lețcani au fost diseminate și rezultatele înregistrate ca urmare a parcurgerii activităților din cadrul proiectului nr 2023-1-RO01-KA121-SCH-120628, aflat încă în derulare până la data de 31.08.2024, susținând obiectivele primului an din  acreditarea Erasmus pentru perioada 2022-2027, acreditare 2022-1-RO01-KA120-SCH-110547.

Conform planificării activităților proiectului, în perioada 26.02 - 1.03.2024, 13 elevi de la Școala Gimnazială Lețcani însoțiți de două cadre didactice împreună cu alți trei profesori au participat la activitățile organizate în parteneriat cu reprezentanți ai școlii gazdă, Istituto Comprensivo ,, Perotti- Ruffo” din Cassano delle Murge (Bari)/Italia. Aceste activități Erasmus+, din cadrul acțiunii Mobilitatea de grup  a elevilor și activitățile de Job shadowing, au reprezentat ocazii unice pentru elevi și pentru cadrele didactice, pentru a se familiariza cu sistemul de învățământ dintr-o altă țară din spațiul european  dar și pentru observarea și implicarea în activități diverse alături de elevii și personalul I. C ,, Perotti- Ruffo”.

Au fost zile și activități în urma cărora participanții au căpătat noi experiențe de învățare, au empatizat cu colegii, au admirat și și-au însușit diversitatea culturală, artistică bucurându-se  de solidaritate și altruism reciproc. În ultima zi a programului au participat și reprezentanți ai administrației locale din Cassano delle Murge și ai Consulatului României din Bari, însoțiți de doamna Consul General, Ioana Gheorghiaș care s-au bucurat să observe produsele activităților din cadrul atelierelor de lucru și să asiste la ceremonia de închidere a programului.

O altă activitate Erasmus la care au participat alte trei cadre didactice din Școala Gimnazială Lețcani s-a desfășurat sub îndrumarea profesorilor experți din Școala EDUCAnet Praga, Cehia, în perioada 18-23 martie 2024. Cursul de formare la care au participat a abordat o tematică privind înțelegerea și conștientizarea fenomenului de hărțuire într-un mediu școlar modern. Formatorii au prezentat sistemul de învățământ ceh și abordarea bullyingului în modelul lor educational prin activități colaborative și reflexive . Participanții au fost introduși în programul ENABLE desfășurat de cadrele didactice de la Școala EDUCAnet, au desfășurat multe jocuri de rol, activități practice în parteneriat cu alți cursanți de la mai multe școli din Turcia. Au avut loc și dezbateri tematice implicând învățarea culturală, schimbul de idei, experiențe pentru o viitoare cooperare.

Cadrele didactice implicate și-au propus să aplice în școală, dar și la clasă, noile strategii de prevenție a acestui fenomen, valorificând competențele dobândite la curs, astfel încât să se diminueze rata comportamentelor agresive prin abordarea unor metode de învățare active și prin activități de cooperare într-un mediu tolerant, pozitiv și primitor.

În perioada următoare participanții la activitățile programului Erasmus vor colabora și cu alte părți interesate din comunitatea școlară și educațională, integrând obiectivele proiectului în activități de realizare a activităților.

    

Coordonator de proiect, prof Marina Duduman

 

  • Cehia
  • activitae Stiinte
  • activitate dans
  • activitate prezentare sistem invatamant
  • final consul_ elev
  • final
  • final_poza grup
  • prezentare E+