roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Consiliul de Administrație

În anul școlar 2020-2021, Consiliul de administrație al Scolii  Gimnaziale Lețcani are următoarea componență nominală:

  1. Ursache Ovidiu - director-președinte

  2. Șurubaru Camelia - reprezentant al cadrelor didactice

  3. Duduman Marina - reprezentant al cadrelor didactice

  4. Pristanda Cezara Maria - reprezentant al cadrelor didactice

  5. Gribincea Ana Maria - reprezentant al parintilor

  6. Dobândă Daniela - reprezentant al părinților

  7. Oancea Felix - reprezentantul consiliului local

  8. Mihai Ionel - reprezentantul consiliului local

  9. Bejenaru Marinela - reprezentantul primarului

 

Hotărâri ale Consiliului de Administrație

Hotărârea Scurtă descriere
Hotărârea Nr. 5/2021  pentru actualizarea Planului operațional anual, tsabilirea măsurilor organizatorice/responsabilităților privind întocmirea documentației și aprobarea participării Școlii Gimnaziale Lețcani la Programul Pilot „Școala după școală” aprobat prin OMEN 3300/2021
Hotărârea Nr. 4/2021 privind concursul de ocuparea a unor posturi vacante și stabilirea măsurilor privind organizarea unor activități specifice etapei
Hotărârea Nr. 3/2021 pentru aprobarea situațiilor financiare pe anul 2020, a necesarului de fonduri pentru anul 2021, soluționarea unor probleme privind încadrarea și mobilitatea personalului în anul școlar 2021-2022 și soluționarea altor probleme ce țin de competența consiliului de administrație
Hotărârea Nr. 2/2021 pentru soluționarea unor probleme privind încadrarea și mobilitatea personalului în anul școlar 2021-2022 și soluțoionarea altor probleme ce țin de competența consiliului de administrație
Hotărârea Nr. 1/2021
pentru aprobarea unor documente privind activitatea financiar-bugetară, situația/inventarierea patrimoniului și soluționarea unor probleme de personal