roen

Școala Gimnazială Lețcani, jud. Iași

Mesajul directorului

profesor Ovidiu Ursache

director al Școlii Gimnaziale Lețcani

 

Școala, educația, sănătatea și viața

 

Dragi elevi,

Onorat corp profesoral,

Preacucernice părinte paroh Cristinel Ioan Leonte,

Stimați părinți și bunici,

 

         În această atmosferă dominată de incertitudini, de teama de necunoscut sau de nesiguranță relativă, dar și de emoțiile, de sentimentele și de gândurile profunde și nobile care ne îmbogățesc și ne înfrumusețează, de fiecare dată, în preajma zilei de 15 septembrie, sufletele, delcar deschise cursurile anului de învățământ 2020-2021 la Scoala Gimnazială Letcani și la structurile arondate acesteia, respectiv la Școala Gimnazială Cogeasca, Școala Primară Bogonos, Școala Primară Cucuteni și Grădinița cu Program Normal Lețcani. Cu acest prilej, vă urez tuturor, elevi și preșcolari, părinți și bunici, învățători, profesori și educatoare, parteneri și comunitate educațională, să aveți puterea sufletească necesară, capacitatea intelectuală și tăria morală  de a face față provocărilor și riscurilor pe care cu toții trebuie să ni le asumăm și pentru a depune eforturile de care este nevoie astfel încât speranțele, dorințele, așteptările și aspirațiile pe care fiecare dintre noi le punem în legătură, în mod firesc, la acest nou început, cu școala și cu educația să se împlinească. Am văzut cu toții, în aceste luni în care legăturile dintre noi nu au putut fi menținute decât cu mijlace tehnice, cum ar fi și ce ar mai rămâne din anii copilăriei și ai adolescenței fără experiențele, achizițiile, bucuriile, peripețiile, prieteniile, momentele și evenimentele prilejuite de viața de elev și trăite împreună cu învățătorii, profesorii și colegii de școală. Am simțit și am învățat că fără școală copilăria, adolescența, tinerețea și viața, inclusiv a noastră, a cadrelor didactice, a familiilor, a școlii, a satelor și a comunității locale în ansamblul ei  ar fi mult mai sărace, mult mai triste și mult mai întunecate.

         Din păcate frumusețea zilei de azi este umbrită, iar bucuria revederii este incompletă și învăluită de o undă de tristețe și de regrete deoarece condițiile speciale generate de pandemie și impuse de normele sanitare sau/și juridice stabilite de autorități nu ne permit nici acum, la început de an școlar, cum nu ne-au permis nici la sfârșitul celui precedent, să organizăm, după tradițiile Școlii Lețcani, festivitățile la care participa întreaga comunitate educațională locală și care au rămas și vor rămâne mereu în memoria afectivă a fiecăruia dintre noi. Mai mult decât atât, o parte dintre elevii noștri și aproape toți părinții sunt nevoiți să participe la deschiderea noului an școlar și la celelalte activități desfășurate la nivelul claselor de acasă, on-line. Și aceasta în condițiile în care nota specifică a acestor zile și a acestui nou început este dată de nerăbdarea și determinarea cu care copiii și adolescenții au așteptat, s-au pregătit și s-au grăbit să revină, cu flori în mână, cu emotii și cu speranțe în suflet, la școală. Iar acestă dorință puternică a tuturor de a relua procesul de învățământ în forma lui clasică și de a restabili relațiile interumane specifice educației îmi întărește convingerea că nu numai pentru noi, cei a căror viață a interferat și interferează până la identificare cu viața școlii, ci și pentru voi elevii și preșcolarii noștri, pentru părinții sau pentru bunicii voștri și pentru cei mai mulți dintre oamenii locului, școala cu activitățile ei specifice, cu multitudinea tipurilor de relații interumane pe care se bazează și pe care le generează, cu diversitatea influențelor educative pe care le exercită și cu rolul pe care îl joacă în pregătirea voastră pentru anii tinereții și ai maturității este indispensabilă vieții. Iar legăturile sufletești pe care se întemeiază comunitatea educațională și atracția pe care o exercită asupra copiilor activitățile și mediul de viață pe care școala le oferă sunt atât de puternice încât nici cele mai distructive forțe nu le-ar putea rupe.

         În acest context epidemiologic și socio-emoținal interferențele dintre școală, educație și nevoile vieții devin mult mai evidente și capătă noi dimensiuni sau forme de manifestare. Pe lângă interdeterminările identificate  de către filosoful și pedagogul latin Seneca prin cunoscutul dicton ”non scholae, sed vitae discimus”(nu pentru școală, ci pentru viață învățăm), prin adevărul pe care pedagogul american John Dewey (autorul celebrei cărți”Educație și democrație”) îl formula, la începutul secolului trecut, afimand ca “educația nu este doar pregătirea pentru viata, ci este însăși viața” sau prin cunoscuta afirmație a  părintelui pedagogiei moderne, Jan Amos Comenius, potrivit căreia ”Tota vita schola est”(Școală înseamnă viață și orice experiență de viață este o școlă), în perioada stării de urgență sau a celei de alertă declarate ca urmare a pandemiei pe care suntem nevoiți să o înfruntăm ne-au făcut să explorăm și să conștientizăm existența și a altor conexiuni dintre acestea. Am trăit și trăim împreună experiența unei schimbări abrupte și neașteptate în modul de viață, care ne-a impus schimbări radicale și urgente în modul de a concepe și de a realiza educația. Școala însăși și-a adaptat modul de viață și strategiile educaționale la noile condiții, iar faptul că am reușit într-un timp foarte scurt să asigurăm mijloacele tehnice și să identificăm formulele organizatorice care ne-au permis să menținem funcționale relațiile de tip pedagogic și în special comunicarea între profesori/învățători/ educatoare (formatori) și educabili (elevi și preșcolari), să asigurăm în acest mod continuitatea proceselor educaționale, să nu întrerupem exercitarea funcțiilor de bază ale acestei instituții și încheierea cu rezultate dintre cele mai bune a anului școlar precedent sunt o dovadă incontestabilă a capacității instituționale a acesteia.

         Noul an școlar ridică alte probleme și ne obligă să dăm răspunsurile cuvenite, în plan managerial și  educațional, unor noi provocări ale vieții și în primul rând aceleia de a satisface nevoia primordială de a nu pune în pericol sănătatea, securitatea și viața elevilor/preșcolarilor, a cadrelor didactice, a celorlalte categorii de personal și a familiilor acestora și de a garanta, totodată, dreptul fundamental al copiilor/adolescenților la educație, în condițiile în care nu doar pedagogii, psihologii, specialiștii în științele educației și mai ales oamenii școlii, dar și cea mai mare parte a elevilor, studenților și a părinților consideră că activitățile on-line și educația la distanță au suficiente carențe și nu pot reprezenta o soluție pe termen lung.   În aceste condiții, nu numai școala și oamenii ei, ci întreaga comunitate educaționanlă sau locală trebuie să înțeleagă că viața fără educație este goală de conținutul său cel mai de preț, adevărurile științei și valorile culturii, este trăită în ignoranță și fără demnitate, iar educația are ca scop fundamental tocmai dezvoltarea puterilor fizice și sufletești care îl pregătesc pe om pentru o viață demnă, trăită în bunăstare și libertate încât nu se pune problema unei alegeri între sănătate și școală sau educație, de renunțare la una în favoarea celeilalte, ci de găsirea celor mai bune și sigure modalități de organizare și asigurarea celor mai adcvate condiții de desfășurare a procesului de învățământ încât educația să poată fi continuată și eficientizată, dar în condiții de maximă siguranță, fără a pune în pericol sănătatea și viața nimănui.

         Chiar dacă scenariul 2 (galben), cu derogările pe care le-am solicitat pentru a asigura distanțarea elevilor din clasele cu efective numeroase din sălile cu suprafețe mai mici are anumite inconveniente și presupune ca un număr mare de clase să lucreze simultan în clasă și de acasă, on-line, el răspunde acestei cerințe imperative. Trebuie să fim însă pregătiți pentru posibile schimbări ale situației epidemiologice în săptămânile viitoare, care pot impune alt scenariu, pentru care vor fi necesare dotări/amenajări suplimentare privind în special separarea în sălile care altfel nu pot asigura respectarea distanței minime dintre elevi. Competențele profesionale, energiile sufletești și resursele pedagogice trebuie folosite, de asemenea, pentru adaptarea curriculumului educațional la nevoile actuale de protejare a sănătății (prin acordarea unui timp și unei ponderi sporite activităților de educație sanitară), pentru realizarea înnoirilor didactice sau metodice impuse de organizarea simultană a activităților de învățare în forma clasică sau/și on-line și pentru formarea deprinderilor și abilităților tehnice (impuse de folosirea mijloacelor de comunicare multimedia), pentru identificarea celor mai potrivite și obiective tehnici de evaluare a performanțelor școlare și a calității în educație etc.

         Nu în ultimul rând, terbuie conștientizat faptul că educația în și pentru libertate va trebui abordată într-o altă paradigmă și anume aceea care pleacă de la înțelegerea atât de către elevi și cadre didactice, cât și de către părinți a necesității respectării unui set de norme sanitare sau/și juridice obligatorii care să garanteze sănătatea tuturor persoanelor implicate în relațiile de tip pedagogic și în toate componentele sau momentele procesului educational. Toți cei implicați în aceste relații și activități trebuie să înțeleagă că respectarea acestor norme nu trebuie impusă numai sau în primul rând prin autoritatea directorului, a directorului adjunct, a medicului școlar, a coordonatorilor de structuri, a diriginților, învățătorilor sau a celorlalte cadre cu răspunderi, ci mai degrabă cu consimțământul  explicit sau tacit, prin autocontrolul conștient/deliberat și cu asumarea răspunderii pentru consecințele pe care le au, asupra sănătății noastre sau/și asupra sănătății celorlalți, acțiunile sau inacțiunile fiecăruia. Aceasta presupune că directorul, directorul adjunct (coordonatorul aplicării normelor la nivelul upj), medical școlar și organismele cu atribții de conducere sau consultative se vor ocupa de de organizarea, proiectarea, coordonarea/ motivarea personalului, exercitarea controlului și evaluarea aplicării/respectării normelor), că diriginții/învățătorii/educatoarele, împreună cu ceilalți profesori ai claselor/ unităților fără personalitate juridică și cu părinții asigură cunoașterea și respectarea/aplicarea normelor la nivelul claselor, respectiv al structurilor arondate, că personalul administrativ și medical își îndeplinesc atribuțiile și își exercită responsabilitățile stabilite în sarcina lor, că elevii și preșcolarii vor fi convinși de consecințele negative ale nerespectării normelor și determinați să le respecte în mod deliberat, conștient, iar măsurile de constrângere vor fi aplicate cu foarte mult discernămât, reprezentând ultima soluție la care s-ar putea apela, că medicii de familie vor monitorza, vor informa școala și familia, vor colabora cu medical și asistenta de la cabinetul medical, vor elibera documentele privind starea de sănătate a copiilor și a familiilor din care aceștia provin și vor stabili măsurile ce țin de competența lor, că medicul de medicina muncii va evalua și monitoriza starea de sănătate a personalului școlii, iar primarul și consiliul local, ca autorități ale administrației publice locale, vor ieși din starea de pasivitate din această vară și se vor achita de atribuțiile ce le sunt stabilite prin lege și vor asigura spațiile de învățământ (săli de clasă, terenuri și săli de educație fizică și sport, grupuri sanitare etc.), cu dotările și amenajările necesare indeplinirii condițiilor de distanțare sau/și separare a elvilor, fondurile pentru achiziționarea măștilor de protecție, a dezinfectanților și a celorlalte produse pentru igienizare, respectiv pentru mijloacele tehnice de comunicare pedagogică și conexiunile la internet, îndeplinirea condițiilor, depunerea documentațiilor și obținerea autorizațiilor sanitare de funcționare, a autorizațiilor pentru securitate la incendiu și a celor privind securitatea și sănătatea în muncă, respectiv autorizarea cabinetului medical școlar și luarea măsurilor ce se impun pe linia siguranței în mediul școlar, stabilind, sub directa coordonare a autorităților de nivel județeaan, măsurile care se impun. Colaborarea și solidaritatea tuturor acestor factori sunt indispensabile și realizabile numai dacă fiecare înțelege că respectarea dreptului fundamental la educație cu eliminarea oricărui risc sau pericol de infectare cu virusul SARS CoV -2 și cu garantarea securității și sănătății în mediul școlar este comanda hotărâtoare a acestui început de an școlar și își va îndeplini obligațiile profesionale, morale și legale din proprie inițiativă, fără să aștepte intervenții sau măsuri coercitive din partea celorlalți. Ceea ce trebuie amintit și subliniat este faptul că dominanta activității școlilor și grădinițelor noastre, a cadrelor didactice, elevilor și părinților nu trebuie să fie rezolvarea acestor probleme de ordin administrativ, ci pregătirea și desfășurarea în cele mai bune condiții a lecțiilor și a celorlalte activități instructiv-educative, calitatea în educație, pregătirea temeinică, progresul școlar și performanțele elevilor.

         Intrebarea pe care în mod firesc v-o puneți și mi-o pun este dacă școala și comunitatea noastră educațională în ansamblul ei sunt pregătite în acest moment pentru a face față tuturor acestor probleme a căror complexitate și dificultate tinde să ne copleșească. Sunt încă unele probleme și incertitudini, dar nu cred că trebuie să ne lăsăm cuprinși de scepticism și, în niciun caz nu avem motive să fim sau să devenim pesimiști. Un optimism rațional, echilibrat, este  benefic și întemeiat, totodată,  pe devotamentul, competența profesională, dragostea și grija pentru copii pe care le-au dovedit în permanență cadrele didactice, pe atitudinea responsabilă pe care o vor manifesta și cu această ocazie elevii noștri, pe disponibilitatea manifestată de părinți pentru implicarea în rezolvarea acelor situații și probleme care țin de sfera lor de responsabilitate, pe experiența managerială, pe resursele umane, pe baza didactico-materială și pe  patrimoniul cultural-pedagogic pe care școala noastră le-a acumulat în ultimele decenii.  

         Să pornim, așadar, în noul an școlar cu convingerea că Școala Gimnazială Lețcani și comunitatea educațională locală constituită în jurul ei au capacitatea instituțională, forța morală și puterea sufletească de a face față situației speciale generate de pandemie și de starea de alertă pe care o traversăm, de a asigura îndeplinirea criteriilor și standardelor de calitate  a educației și de a se menține pe traiectoria ascendentă, generatoare de progres, pe care am înscris-o în ultimele deceneii. Am încredere că vom reuși, pentru că am încredere în dumneavoastră. Mult succes tuturor!  Cu încurajări, cu gândurile cele mai frumoase și cu optimism,

 

Director,

Prof. Ovidiu Ursache