Mesajul directorului

profesor Ovidiu Ursache

director al Școlii Gimnaziale Lețcani

 

Școala Gimnazială Lețcani - un nou Proiect de Dezvoltare Instituțională

Prin aplicarea Ordinului MEN 3934/2018 și Deciziei nr 247/2018 a ISJ Iași, unitatea cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani a fost reorganizată, având în componența sa, începând cu 1 septembrie 2018, Școala Gimnazială Lețcani (unde se află și sediul persoanei juridice), Școala Gimazială „Isaia Teodorescu”Cogeasca, Școala Primară Bogonos, Școala Primară Cucuteni și Grădinița cu Program Normal Lețcani (care funcțíonează ca structuri arondate ale acesteia).

Reunificarea instituțională a tuturor unităților de învățământ din comună nu s-a realizat definitiv și nu se putea finaliza printr-o simplă decizie administrativă sau numai prin operațiunile juridice pe care le presupune fuziunea prin absorbție a fostei unități cu personalitate juridică Școala Gimnazială Cogeasca și a structurii arondate acesteia, Școala Gimnazială Cucuteni, cu Școala Gimnazială Lețcani. Din punctul meu de vedere, reintegrarea acestora reprezintă un proces mult mai complex și de durată, care nu poate fi și nu trebuie redus la componenta managerială, administrativă și financiară, ci presupune, deopotrivă, restabilirea sau/și refacerea legăturilor cultural-educaționale, profesionale, funcționale și sufletești, de natură să dea instituției, pe lângă statutul de persoană juridică, și pe cel de personalitate morală, care presupune realizarea unității de conștiință, de voință și de acțiune pentru realizarea unor obiective comune. Pentru aceasta era și este nevoie și de consimțământul explicit, de manifestarea de voință și de implicarea conștientă a cadrelor didactice, a părinților, a elevilor și chiar a comunităților sătești, care, în cea mai mare parte, au înțeles că reorganizarea sub aspect administrativ, financiar-patrimonial și managerial a unității cu personalitate juridică Școala Gimnazială Lețcani și refacerea/consolidarea, în cadrul acesteia, a unității sufletești specifice unei comunități educaționale autentice, se realizează în primul rând din rațiuni juridice și demografice, dar  are, totodată, și suficiente temeiuri istorice, pedagogice, cultural-spirituale, axiologice, economico-sociale și umane, pe care este bine și ne-am propus să le valorificăm în acest proces de reconstrucție și reunificare instituțională.  Căci, deși fiecare dintre școlile și grădinițele din comuna noastră a funcționat ca instituție de sine stătătoare, având propria istorie, propria identitate, proprii învățători și profesori sau propriile educatoare și propriile contribuții la ridicarea prin educație și cultură a satelor noastre, prin activitatea lor au urmărit obiective comune și au slujit aceleași valori, s-au confruntat cu probleme similare și au depășit cam aceleași obstacole, între ele stabilindu-se legaturi durabile, de colaborare și sprijin reciproc, care le-au făcut mai ușoară și mai sigură lupta pentru depășirea greutăților și pentru rezolvarea problemelor de tot felul, cu care s-au confruntat  de-a lungul timpului, dând un caracter unitar desfășurării și dezvoltării învățământului instituționalizat la nivelul întregii comunități locale.

Aceste legături statornice, împreună cu acumulările și progresele realizate, pe toate planurile, de  cele cinci instituții, la care se se adaugă, desigur, prestigiul, experiența managerială și contribuțiile din ultimele decenii, aduse de Școala Lețcani și de oamenii ei la moderizarea învățământului, la dezvoltarea de ansamblu și la afirmarea prin cultură a Comunei Lețcani, constituie premise ale reunificării și regenerării instituției și fundamente solide pentru proiectele viitoare de dezvoltare sau afirmare ale școlii și, implicit, ale oamenilor locului sau ale comunității locale.

Acesta este de fapt noul proiect al dezvoltării învățământului în Comuna Lețcani, iar faptul că aniversarea, în 2019, a 130 de ani de activitate a Școlii Lețcani și, în 2020, a 155 de ani de la înființarea primei școli din comună, ne găsește în plin proces de materializare a lui, are semnificații profunde și demonstrează că generația noastră își înțelege misiunea și își face datoria care îi revine în înlănțuirea timpurilor.Print   Email